วันจันทร์, มีนาคม 4, 2024
แท็ก ประกวด ศจช.

แท็ก: ประกวด ศจช.

ศจช. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประกวด ศจช. ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 66 มุ่งเชิดชูเป็นแหล่งเรียนรู้ขยายผลสู่เกษตรกรรายอื่น

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566...

ข่าวที่น่าสนใจ