วันพุธ, พฤษภาคม 31, 2023
แท็ก “บุญลือ เต้าแก้ว”

แท็ก: “บุญลือ เต้าแก้ว”

“บุญลือ เต้าแก้ว” ครูบัญชีอาสา ผู้ใช้บัญชีชี้ทาง "เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย มีเงินออม”

“บุญลือ เต้าแก้ว” ครูบัญชีอาสาแห่งสระบุรี ผู้ใช้บัญชีชี้ทาง “เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย มีเงินออม”

เกษตรกรต้นแบบของจังหวัดสระบุรี ด้านการบันทึกบัญชีรายรับ รายจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ใช้บัญชีชี้ทาง "เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย มีเงินออม” จากการทำเกษตรผสมผสานตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่จนประสบความสำเร็จ แล้วขยายผลต่อยอดให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ...
"บุญลือ เต้าแก้ว” เกษตรกรดีเด่นผู้น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินชีวิต ใช้บัญชีสร้างสุขให้ชุมชน

“บุญลือ เต้าแก้ว” เกษตรกรดีเด่นน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ใช้บัญชีสร้างสุขให้ชุมชน

บนพื้นที่กว่า 20 ไร่ ในบริเวณหมู่ 7 ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ได้ถูกเนรมิตให้กลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการเกษตรอย่างครบวงจรให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ...

ข่าวที่น่าสนใจ