วันพุธ, สิงหาคม 10, 2022
แท็ก บัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แท็ก: บัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ธ.ก.ส. ออกพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ระดมทุนเพื่อใช้ส่งเสริมการปลูกป่า สร้างอาชีพ สร้างรายได้

ธ.ก.ส. ออกพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ...

ธ.ก.ส. ระดมทุนผ่านการออก Green Bond วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท ในปีบัญชี 2563...

ข่าวที่น่าสนใจ