วันเสาร์, ธันวาคม 5, 2020
แท็ก บัญชี

แท็ก: บัญชี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มิติทางบัญชี ตามวิถีแปลงใหญ่ ในยุค New Normal” เตรียมความพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางบัญชีสู่เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เตรียมพร้อมถ่ายทอดความรู้ทางบัญชีสู่เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง “มิติทางบัญชี ตามวิถีแปลงใหญ่ ในยุค New...
“อุไร ทองปาน” พลิกชีวิตด้วยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง นำบัญชีเป็นหัวใจหลักสู่ความสำเร็จ

“อุไร ทองปาน” พลิกชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง…บัญชีคือหัวใจความสำเร็จ

“ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก..ดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง ตามศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9” เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่ “อุไร ทองปาน” ครูบัญชีอาสาดีเด่น จังหวัดนครศรีธรรมราช...

ข่าวที่น่าสนใจ