วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 7, 2023
แท็ก นโยบายเร่งด่วน

แท็ก: นโยบายเร่งด่วน

ประธานสันนิบาตสหกรณ์ฯคนใหม่ ประกาศตั้งทีมกฎหมายช่วยสหกรณ์ทั่วประเทศ

ประธานสันนิบาตสหกรณ์ฯคนใหม่ ประกาศตั้งทีมกฎหมายช่วยสหกรณ์ทั่วประเทศ

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) คนใหม่ เผยถึงนโยบายการบริหารงานเร่งด่วนต่อสื่อมวลชนว่า จะตั้งทีมกฎหมายช่วยสหกรณ์ทั่วประเทศ เนื่องจากบุคลากรทางสหกรณ์ในประเทศส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจทางกฎหมายและการบัญชี...

ข่าวที่น่าสนใจ