วันอังคาร, มกราคม 18, 2022
แท็ก นาวสาวณรินทร สุนทรสถิตย์

แท็ก: นาวสาวณรินทร สุนทรสถิตย์

ซีพีเอฟ ส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (CSR in Health)

ซีพีเอฟ ส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (CSR in Health)

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย (ขวา) มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ นาวสาวณรินทร สุนทรสถิตย์ (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ...

ข่าวที่น่าสนใจ