วันพฤหัส, มกราคม 28, 2021
แท็ก นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์

แท็ก: นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์

วิจัยและพัฒนากัญชาสายพันธ์ไทยเพื่อใช้ทางการแพทย์ ม.เกษตรฯ เริ่มแล้ว

วิจัยและพัฒนากัญชาสายพันธ์ุไทยเพื่อใช้ทางการแพทย์ ม.เกษตรฯ เริ่มแล้ว

องค์การเภสัชกรรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จับมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิจัยและพัฒนากัญชาสายพันธุ์ไทย ให้ปลอดภัยไม่มีสารปนเปื้อน เพื่อนำไปใช้ในตำรับยาแพทย์แผนไทย วันที่ 13 มิถุนายน...

ข่าวที่น่าสนใจ