วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 30, 2024
แท็ก นายสุธี บุญถือ

แท็ก: นายสุธี บุญถือ

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ติดอาวุธทางปัญญาให้กับสมาชิกสหกรณ์ทุกสหกรณ์ใน จ.ชัยภูมิ

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ติดอาวุธทางปัญญาให้กับสมาชิกทุกสหกรณ์ใน จ.ชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย...

ข่าวที่น่าสนใจ