วันเสาร์, ธันวาคม 5, 2020
แท็ก นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์

แท็ก: นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์

13ปี การเปิดบริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. เตรียมปรับโฉมเส้นทางท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค

13 ปี บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. เตรียมปรับโฉมเส้นทางท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค

เพื่อเปิดมิติใหม่การท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรีให้เกิดความทันสมัยและน่าสนใจยิ่งขึ้น อ.ส.ค. ได้ทำการสำรวจและศึกษาเส้นทางท่องเที่ยว(Tourism route) ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คใหม่ใน3 เส้นทางหลัก ประกอบด้วย...
อ.ส.ค. ย้ำดื่ม “นม”ไม่ทำให้อ้วน

“ดื่มนมไม่อ้วน” อ.ส.ค.รณรงค์ “วันดื่มนมโลก” พร้อมเรียนออนไลน์ทำเมนูจากนม

อ.ส.ค. สบช่อง “วันดื่มนมโลก” เร่งรณรงค์คนไทยทุกวัยหันมาดื่มนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผงเป็นประจำทุกวัน หลังไทยรั้งท้ายอาเซียนมีอัตราดื่มเฉลี่ยต่ำสุด คือ 18...

ข่าวที่น่าสนใจ