วันอาทิตย์, สิงหาคม 7, 2022
แท็ก นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล

แท็ก: นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล

ปศุสัตว์ฮาลาล 2562

ปศุสัตว์ฮาลาล สร้างความเชื่อมั่นในสินค้าและความปลอดภัยรองรับมุสลิมทั่วโลก

กรมปศุสัตว์ร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศ พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ สร้างความเชื่อมั่นในสินค้าฮาลาลและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคทุกศาสนารองรับประชากรมุสลิมทั่วโลก นายสัตวแพย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้สนองนโยบายรัฐบาล ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล (พ.ศ....

ข่าวที่น่าสนใจ