วันอาทิตย์, พฤษภาคม 26, 2024
แท็ก นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม

แท็ก: นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ติดอาวุธทางปัญญาให้กับสมาชิกสหกรณ์ทุกสหกรณ์ใน จ.ชัยภูมิ

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ติดอาวุธทางปัญญาให้กับสมาชิกทุกสหกรณ์ใน จ.ชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย...

ข่าวที่น่าสนใจ