วันอังคาร, เมษายน 23, 2024
แท็ก นายครองศักดิ์ สงรักษา

แท็ก: นายครองศักดิ์ สงรักษา

กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการเกษตรจังหวัดเร่งลงพื้นที่สำรวจ ให้คำแนะนำ และประสานความช่วยเหลือเบื้องต้น พื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็มรุกล้ำคลองประเวศบุรีรมย์ และพายุฤดูร้อน

กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมประสานความช่วยเหลือพื้นที่ผลกระทบจากน้ำเค็มรุกคลองประเวศ

นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่ทำนบดินบริเวณจุดก่อสร้างสถานีสูบน้ำท่าถั่ว ประตูน้ำท่าถั่ว ตำบลบางกรูด...
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอความร่วมมือเกษตรกรพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยางดทำนาปรังรอบสอง แนะปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน

ขอความร่วมมือเกษตรกรพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยางดทำนาปรังรอบสอง แนะปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน

นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)...
กรมส่งเสริมการเกษตร เผยผลสำเร็จ “ทุ่งบางระกำโมเดล” จังหวัดพิษณุโลก เพิ่มมูลค่าฟางข้าว สร้างรายได้ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรอย่างเป็นรูปธรรม

เผยผลสำเร็จ “ทุ่งบางระกำโมเดล” เพิ่มมูลค่าฟางข้าว แก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรอย่างเป็นรูปธรรม

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน...
ธ.ก.ส. ร่วมมือกรมส่งเสริมการเกษตร และสยามคูโบต้า ขับเคลื่อนเกษตรวิถีใหม่ สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรไทย

ธ.ก.ส. ร่วมมือกรมส่งเสริมการเกษตร และสยามคูโบต้า ขับเคลื่อนเกษตรวิถีใหม่ สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรไทย

ธ.ก.ส. จับมือกรมส่งเสริมการเกษตร และสยามคูโบต้า ขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยสู่เกษตรสมัยใหม่ เติมเต็ม องค์ความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เกษตรกร เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์จริงในเชิงพื้นที่และเชิงพาณิชย์ ต่อยอดการพัฒนามาตรฐานสินค้าไปสู่ตลาดที่มีกำลังซื้อสูงที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า...

กรมส่งเสริมการเกษตร ดึง 337 เครือข่ายรณรงค์ลดเผาพื้นที่เกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดโครงการส่งเสริมการหยุดเผาพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ภาคกลาง แก้ปัญหาหมอกควัน อากาศเป็นพิษ และดินเสื่อมโทรม พร้อมสร้างภาคีเครือข่าย 337...
กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้ารณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร เสริมสร้างความรู้เกษตรกร จ.เพชรบุรี

กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนหยุดเผาในพื้นที่เกษตร เน้นสร้างความรู้ที่เพชรบุรี

นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในปัจจุบันประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...

ข่าวที่น่าสนใจ