วันอาทิตย์, พฤษภาคม 22, 2022
แท็ก นายกยาง

แท็ก: นายกยาง

นายกยาง จับมือ EEC และองค์การฯก๊าซเรือนกระจก จัดทำหลักเกณฑ์ประเมินคาร์บอนเครดิตในพื้นที่สวนยาง

นายกยางฯ จับมือ EEC และองค์การก๊าซเรือนกระจก จัดทำหลักเกณฑ์ประเมินคาร์บอนเครดิตในสวนยาง

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ดร.อุทัย สอนหลักทรัพย์ สอนหลักทรัพย์...

ข่าวที่น่าสนใจ