วันอังคาร, มิถุนายน 28, 2022
แท็ก นางอัญชลี สุวจิตตานนท์

แท็ก: นางอัญชลี สุวจิตตานนท์

กรมส่งเสริมการเกษตรรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตรภาคตะวันออก เน้นเทคโนโลยีการจัดการวัสดุ เผยลดเผาได้จริงทั่วประเทศ

รณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตรภาคตะวันออก เน้นเทคโนโลยีการจัดการวัสดุ เผยลดเผาได้จริงทั่วประเทศ

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น พื้นที่ภาคตะวันออก และนำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2565 เผยผลการดำเนินงานมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี...
เกษตรฯ เดินหน้าโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร รณรงค์เข้มข้นพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี

เกษตรฯ เดินหน้าโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร รณรงค์เข้มข้นพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่ากรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรและปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตรมาทำการเกษตรแบบปลอดการเผา โดยการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเกษตรปลอดการเผา เพื่อเร่งรัด จัดการ...

ข่าวที่น่าสนใจ