วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 18, 2020
แท็ก นางสาวจูอะดี พงษ์มณีรัตน์

แท็ก: นางสาวจูอะดี พงษ์มณีรัตน์

มกอช. เปิดเกมรุก แก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าจากมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ณ นครเจนีวา

มกอช. เร่งแก้ไขปัญหาการค้าจากมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ณ นครเจนีวา

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมประชุมคณะกรรมการด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures)...

ข่าวที่น่าสนใจ