วันอาทิตย์, สิงหาคม 7, 2022
แท็ก ธ.ก.ส.จับมือวว.

แท็ก: ธ.ก.ส.จับมือวว.

ธ.ก.ส.ผนึกกำลังวว.เติมองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ภาคเกษตรไทย

ธ.ก.ส.จับมือวว.เติมองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างความยั่งยืนภาคเกษตรไทย

ธ.ก.ส.จับมือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นำผลงานวิจัยการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต การแปรรูปผลผลิตและการตลาดให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตร จนได้มาตรฐานรับรองระดับสากลไปแล้วกว่า 30 รายพร้อมตั้งเป้าขยายผลในการ...

ข่าวที่น่าสนใจ