วันศุกร์, ตุลาคม 7, 2022
แท็ก ถนอมพงค์ ชวลิตชีวินกุล

แท็ก: ถนอมพงค์ ชวลิตชีวินกุล

“ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” ที่ต้นแบบชีววิถีบ้านไทรย้อย วันนี้มีสุขกับเกษตรอินทรีย์

ชุมชนต้นแบบชีววิถีบ้านไทรย้อย หมู่ที่ 12 อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เป็นชุมชนขยายผลที่ได้นำองค์ความรู้ ใน “โครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”...

ข่าวที่น่าสนใจ