วันเสาร์, มิถุนายน 19, 2021
แท็ก จัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

แท็ก: จัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

กรมฝนหลวงฯ ขานรับงานการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน

ฝนหลวงฯ ร่วมมือ 11 หน่วยงาน เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขยายความร่วมมือหลังจากการลงนามบันทึกข้อตกลง 11 หน่วยงาน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต ให้สามารถใช้ประโยชน์ย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ตลอดจนเป็นการสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมบนาถบพิตร โดยมุ่งหวังให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี...

ข่าวที่น่าสนใจ