วันอาทิตย์, พฤษภาคม 26, 2024
แท็ก งบเกษตร

แท็ก: งบเกษตร

ชงเสนองบ ปี 68 รวม 4.37 แสนล้านบาท มุ่งเป้าเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายใน 4 ปี

ชงเสนองบเกษตรปี 68 รวม 4.37 แสนล้านบาท มุ่งเป้าเกษตรกรมีรายได้เพิ่ม 3 เท่า ภายใน 4 ปี

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568...

ข่าวที่น่าสนใจ