วันพฤหัส, มิถุนายน 24, 2021
แท็ก ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน

แท็ก: ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน

"ไทยกรีน อะโกร" รับรางวัล "ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ" ประจำปี 2560

“ไทยกรีน อะโกร” รับรางวัล “ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ” ประจำปี 2560

นายมนตรี บุญจรัส ประธานกรรมการชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ภายใต้บริษัท ไทยกรีน อะโกร จำกัด เข้ารับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ “ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน”...

ข่าวที่น่าสนใจ