วันเสาร์, ธันวาคม 5, 2020
แท็ก คณะเกษตรและอาหาร

แท็ก: คณะเกษตรและอาหาร

นายกสภา มก. ขับเคลื่อนงานวิจัย คณะเกษตรและอาหาร เน้นต่อยอดเชิงพาณิชย์

นายกสภา มก. ขับเคลื่อนงานวิจัย คณะเกษตรและอาหาร เน้น “ต่อยอดเชิงพาณิชย์”

จากการประชุม "Agriculture and Food Deans Meeting” เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม...

ข่าวที่น่าสนใจ