วันอาทิตย์, พฤษภาคม 22, 2022
แท็ก ขับเคลื่อนแผนฯ 12

แท็ก: ขับเคลื่อนแผนฯ 12

สศช. กับบทบาทขับเคลื่อนแผนฯ 12 ในประเด็นการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ

สศช. กับบทบาทขับเคลื่อนแผนฯ 12 “เกษตรอัจฉริยะ” คือเป้าหมายแห่งการพัฒนา

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560– 2565)...
ประธานสภาเกษตรกรฯ วอนรัฐเปลี่ยนแนวคิด สู่การขับเคลื่อนเกษตรกรไทย

ประธานสภาเกษตรกรฯ วอนรัฐเปลี่ยนแนวคิด สู่การขับเคลื่อนเกษตรกรไทย

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อภิปรายในเวทีเกษตรกรยุคใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทยจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( สศช.) ในงาน “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย” เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรุม...

ข่าวที่น่าสนใจ