วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
แท็ก ก.พ.ร.

แท็ก: ก.พ.ร.

รางวัลเลิศรัฐ ปี 66

กรมส่งเสริมการเกษตร คว้า 25 รางวัลเลิศรัฐ ปี 2566

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีมติมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการเป็นเลิศ...
รางวัลเลิศรัฐ

กรมส่งเสริมการเกษตร ปลื้ม 25 ผลงานส่งเสริมเกษตรกร ผ่านเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ ปี 2566

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร คือส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด...

กรมส่งเสริมการเกษตร คว้า 13 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประกาศรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการเป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ...

ข่าวที่น่าสนใจ