วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 29, 2020
แท็ก การใช้แรงงานที่ดี

แท็ก: การใช้แรงงานที่ดี

กรมประมง ร่วมงานสัมมนา GLP for Seafood Industry and Sustainable Fishing in Thailand

กรมประมง ร่วมงานสัมมนาการใช้แรงงานที่ดีในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นตัวแทนกรมประมงเข้าร่วมงานสัมมนา“GLP for Seafood Industry and Sustainable Fishing...

ข่าวที่น่าสนใจ