วันอังคาร, มิถุนายน 28, 2022
แท็ก การแปรรูปข้าว

แท็ก: การแปรรูปข้าว

เปิดศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง ...เพื่อเรียนรู้การพัฒนาข้าวครบวงจร

เปิดศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง…เพื่อเรียนรู้การพัฒนาข้าวครบวงจร

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ...

ข่าวที่น่าสนใจ