วันจันทร์, กันยายน 28, 2020
แท็ก การเกษตรยุคดิจิตอล

แท็ก: การเกษตรยุคดิจิตอล

การเกษตรยุคดิจิทัล “ต้องรับมือ 9 ด้าน”

“การเกษตรยุคดิจิทัล..ต้องรับมือความเปลี่ยนแปลง 9 ด้าน” มุมมอง CEO เครือซีพี-ศุภชัย เจียรวนนท์

อนาคตของภาคเกษตรมีความสำคัญมากสำหรับประเทศไทย และในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวสู่ยุคดิจิทัล หรือ 4.0 เทคโนโลยีที่เป็น Mega Trend อันได้แก่ Biotech...

ข่าวที่น่าสนใจ