วันพุธ, ธันวาคม 8, 2021
แท็ก การผลิตอัจฉริยะสำหรับระบบอาหารที่ยั่งยืน

แท็ก: การผลิตอัจฉริยะสำหรับระบบอาหารที่ยั่งยืน

งานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค (AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit) ได้สำเร็จตามเป้าหมายสำหรับงานรูปแบบไฮบริดครั้งแรก

งานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตร AGRITECHNICA ASIA และ HORTI ASIA 2022 สำเร็จตามเป้าหมาย

ต้อนรับผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1,000 คน จาก 34 ประเทศ การประชุมแบบออนไลน์และออนไซต์ พร้อมนิทรรศการและการเยี่ยมชมแปลงสาธิต ...

ข่าวที่น่าสนใจ