วันพุธ, กุมภาพันธ์ 21, 2024
แท็ก การจัดการเชิงพื้นที่

แท็ก: การจัดการเชิงพื้นที่

ธ.ก.ส. หนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟดอยช้าง ก้าวข้ามกับดักหนี้ สู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ธ.ก.ส. หนุนกลุ่มเกษตรกรกาแฟดอยช้าง ..ธงชาติไทยที่ดอยช้างปลิวไสวอีกครั้งแล้ว

ธ.ก.ส. ลุยช่วยเกษตรกร ก้าวข้ามผลกระทบจาก COVID-19 และภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว วางมาตรการดูแลและแก้ไขปัญหาหนี้ที่ตรงกับความต้องการแบบครบวงจร ควบคู่การฟื้นฟูเพื่อสร้างงาน...
นายสุภาษิต ศุภวุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ขณะดูขั้นตอนก่อนส่งออกกล้วยหอมไปขายญี่ปุ่น

ธ.ก.ส.ลงพื้นที่ “แก้หนี้แก้จน” ผ่านโมเดลออกแบบ–จัดการเชิงพื้นที่ อุบลราชธานี

ธ.ก.ส. ลงพื้นที่เสริมแกร่งเกษตรกรหัวขบวนฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจผ่านโมเดล D&MBA การออกแบบ - การจัดการเชิงพื้นที่ เติมความรู้จัดสรรกระบวนการผลิต...

ข่าวที่น่าสนใจ