วันศุกร์, กรกฎาคม 10, 2020
แท็ก กองทุนศิริราชมูลนิธิ “เพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง”

แท็ก: กองทุนศิริราชมูลนิธิ “เพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง”

รพ.ศิริราช รับมอบเงินสมทบกองทุนเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง จากโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง

รพ.ศิริราช รับมอบเงิน จากโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินรายได้ จำนวน 381,999 บาท จากการจัดงานวันไข่โลกครั้งที่...

ข่าวที่น่าสนใจ