วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
หน่อไม้ฝรั่งแดนอีสานจากภูผาม่าน ขอนแก่น สร้างฐานตลาดไปไกลถึงไต้หวัน ด้วยประสิทธิภาพการผลิตที่ได้มาตรฐาน การันตีคุณภาพจากสินค้าเกษตรแปลงใหญ่

หน่อไม้ฝรั่งแดนอีสาน สร้างฐานตลาดไปไกลถึงไต้หวัน การันตีคุณภาพจากสินค้าเกษตรแปลงใหญ่

หน่อไม้ฝรั่ง เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีอนาคต ด้วยเป็นที่นิยมของผู้บริโภค จึงเป็นต้องการของตลาด ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพในการปลูกหน่อไม้ฝรั่งให้ได้ผลผลิตดีตลอดทั้งปี แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศที่มีความต้องการหน่อไม้ฝรั่งคุณภาพจำนวนมาก
แปลงใหญ่กาแฟบ้านป๊อก จ.เชียงใหม่ กาแฟไทย ใจรักษ์ป่า นำนวัตกรรม ยกระดับผลิตภัณฑ์ ตอบโจทย์ BCG Model

แปลงใหญ่กาแฟบ้านป๊อก จ.เชียงใหม่ นำนวัตกรรม ยกระดับผลิตภัณฑ์ ตอบโจทย์ BCG Model

จากการพัฒนาตามนโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ร่วมกับผลการพัฒนาภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อมุ่งตอบโจทย์การเพิ่มรายได้เกษตรกร 3 เท่าใน...
แตงโม

มช. ร่วม มพ. วิจัยพบ“ราก่อโรคผลเน่าใหม่ในแตงโม”ครั้งแรกของโลก ต่อยอดป้องกันการระบาดโรคพืชในอนาคต

ทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา พบราก่อโรคผลเน่าใหม่ในแตงโม รายงานครั้งแรกในประเทศไทยและของโลก สร้างองค์ความรู้สู่การวินิจฉัย...
นิคมสหกรณ์แม่แตงสนองนโยบายรัฐ หนุนปลูกถั่วเหลืองหลังนาเพิ่มรายได้

ถั่วเหลืองแรง!! นิคมสหกรณ์แม่แตงสนองนโยบายรัฐ หนุนปลูกหลังนาเพิ่มรายได้

นิคมสหกรณ์แม่แตง สนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ เร่งขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูงด้วยการปลูกถั่วเหลืองหลังนาเพิ่มรายได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรผ่านสหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด ด้านเกษตรกรปลื้มมีรายได้ทั้งปี หลัง...
“งาดำพันธุ์อุบลราชธานี 3” พืชหลังนาสร้างรายได้เสริมกว่า 3,000 บาท/ไร่

เตรียมปลูก “งาดำพันธุ์อุบลราชธานี 3” เป็นพืชหลังนาสร้างรายได้กว่า 3,000 บาท/ไร่

นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินงานวิจัยงาทั้งด้านเทคโนโลยีการปลูก การผลิตงา และการแปรรูป มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีการปลูกงาในสภาพไร่และรา...
สวนส้มโอลุงแล เมืองชาละวัน คว้ารางวัลเกษตรกร GAP ดีเด่นแห่งชาติ ปี 67

เปิดตัว..สวนส้มโอลุงแล เมืองชาละวัน คว้ารางวัลเกษตรกร GAP ดีเด่นแห่งชาติ ปี 67

นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่าในปี 2567 กรมวิชาการเกษตร ได้คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นในสาขาการผลิตพืช GAP เพื่อเป็นการยกย่อง...
พัฒนาคุณภาพแปลงใหญ่ทุเรียนทองผาภูมิ เสริมองค์ความรู้ผ่านโรงเรียนเกษตรกร ดันผลผลิตส่งออก 500 ตันไปจีน สร้างโอกาสทำเงินให้เกษตรกร

พัฒนาคุณภาพแปลงใหญ่ทุเรียนทองผาภูมิ ผ่านโรงเรียนเกษตรกร ดันผลผลิตส่งออก 500 ตันไปจีน

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ทุเรียนเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตทุเรียนของอำเภอทองผาภูมิมีปริมาณมากและมีคุณภาพดี...
นายกสั่งเข้ม "ทุกหน่วยงาน" รักษาชื่อเสียงทุเรียนส่งออก เกษตรกรต้องเข้าถึงเทคโนโลยี น้ำต้องมีพอ

นายกสั่งเข้ม “ทุกหน่วยงาน” รักษาชื่อเสียงทุเรียนส่งออก เกษตรกรต้องมีน้ำเพียงพอ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการผลิตทุเรียนคุณภาพปลอดภัยมูลค่าสูงและรับฟังปัญหาจากเกษตรกร ณ สวนนวลทองจันท์ ตำบลมาบไพ...
กรมวิชาการเกษตร มัดรวมเทคโนโลยี สร้างแปลงโมเดลต้นแบบผลิตถั่วเหลือง คาร์บอนต่ำมุ่งยกระดับผลผลิตถั่วเหลืองไม่น้อยกว่า 410 กิโลกรัม/ไร่

สร้างแปลงโมเดลผลิตถั่วเหลืองคาร์บอนต่ำ ผลผลิตไม่น้อยกว่า 410 กิโลกรัม/ไร่

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า พืชตระกูลถั่วนับเป็นพืชที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ มีการนำไปใช้บริโภคและเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปต่าง ๆ...
กล้วยหอมทองปทุมธานี "ผลใหญ่ยาว ผิวนวล เนื้อแน่น เปลือกบาง" สินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่ตลาดต้องการ

ผลักดันกล้วยหอมทองปทุมธานีสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงและส่งออกญี่ปุ่น

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตาม ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า...
ก.เกษตรฯ ส่งเสริมแปลงใหญ่กล้วยหอมทองปทุมธานี มุ่งขับเคลื่อนด้วย BCG Model พร้อมยกระดับสู่การเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

“ธรรมนัส” ลุยแปลงใหญ่กล้วยหอมทองปทุมธานี ชู BCG Model เกษตรมูลค่าสูง

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง โดยมี นายประยูร...
กรมส่งเสริมการเกษตรดันฉะเชิงเทราเป็นแหล่งผลิตมะม่วงคุณภาพดี ส่งเสริมการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ พัฒนาเป็นผลไม้อัตลักษณ์ ก้าวสู่สินค้า GI

กรมส่งเสริมการเกษตรดันฉะเชิงเทราเป็นแหล่งผลิตมะม่วงคุณภาพดี รวมกลุ่มแปลงใหญ่ พัฒนาเป็นผลไม้ GI

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า มะม่วงเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากมีรสชาติดี เป็นที่ถูกใจของผู้บริโภคภายในและต่างประเทศ...
กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีปลูกมะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ เสริมเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

วิธีปลูกมะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ ตั้งแต่ปลูกจนเก็บผลผลิตและขยายพันธุ์ กรมส่งเสริมการเกษตรจัดให้

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ เป็นพืชทางเลือกอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจ ทั้งปลูกไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายผลหรือแปรรูปเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร...
สศก. เผยผลพยากรณ์ ลำไย ลิ้นจี่ ภาคเหนือ ปีนี้ภาพรวมผลผลิตลำไยเพิ่ม ขณะที่ลิ้นจี่ลดลง

สศก. เผยผลพยากรณ์ ลำไย ลิ้นจี่ ภาคเหนือ ผลผลิตลำไยเพิ่ม ขณะที่ลิ้นจี่ลดลง

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงข้อมูลพยากรณ์ปริมาณการผลิตไม้ผลภาคเหนือ ลำไยและลิ้นจี่...
กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าดันกาแฟบ้านปางปูเลาะสู่เกษตรมูลค่าสูง ภายใต้โครงการพะเยาโมเดล

กรมส่งเสริมการเกษตรดันกาแฟบ้านปางปูเลาะสู่เกษตรมูลค่าสูง ภายใต้โครงการพะเยาโมเดล

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นำคณะรัฐมนตรี พร้อมด้วยร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า...
กรมวิชาการเกษตร เปิดวาร์ป หน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ใหม่ ให้ผลผลิตสูง หน่อได้มาตรฐานส่งออก หนุนปลูกทดแทนพันธุ์เดิม ลดปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี

กรมวิชาการเกษตรโชว์หน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ใหม่ ให้ผลผลิตสูง หน่อได้มาตรฐานส่งออก

นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีศักยภาพในการปลูกหน่อไม้ฝรั่งให้ได้ผลผลิตดีตลอดทั้งปี มีการผลิตและส่งออกไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศ โดยมีประเทศคู่ค้าสำคัญ...
ราชินีผักใบเขียว “ผักเคล” จากแม่แจ่ม สู่เมนูอาหารสุขภาพ

มาแล้ว ราชินีผักใบเขียว “ผักเคล” จากแม่แจ่ม สู่เมนูอาหารสุขภาพ

“ผักเคล” ซุปเปอร์ฟู้ด (Superfood) ราชินีแห่งผักใบเขียว ที่อุดมไปด้วยสารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ...
กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนบริโภค “มะยงชิด มะปรางหวาน” ผลไม้อัตลักษณ์ขึ้นชื่อนครนายก ชี้ปีนี้ผลผลิตน้อย กระทบจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

อยากชิมอย่าช้า!! “มะยงชิด มะปรางหวาน” ผลไม้อัตลักษณ์นครนายกมาแล้ว ชี้ปีนี้ผลผลิตน้อย…

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมปีนี้ เป็นช่วงที่มะยงชิดและมะปรางหวานของจังหวัดนครนายกให้ผลผลิตออกสู่ตลาด จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคช่วยกันอุดหนุนผลผลิตจากเกษตรกรที่วางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดขณะนี้...

ข่าวที่น่าสนใจ