สยามคูโบต้า คว้า 2 รางวัลระดับเอเชีย

สยามคูโบต้า นำโดย นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้ารับ 2 รางวัลด้านความยั่งยืน ระดับเอเชีย Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) จากสถาบัน Enterprise Asia สาขา Social Empowerment ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ผ่านผลงาน “หนองผักบุ้งโมเดล” ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนของศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-หนองผักบุ้ง จ.เพชรบูรณ์ และสาขา Circular Economy Leadership ผู้นำด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน จากโครงการเกษตรปลอดการเผา (SIAM KUBOTA Zero Burn) ที่สยามคูโบต้าได้นำองค์ความรู้ KUBOTA (Agri) Solutions เกษตรครบวงจรเอกลักษณ์เฉพาะของคูโบต้ามาช่วยแก้ปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในภาคการเกษตร ตลอดจนบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ณ โรงแรม ฮิลตัน ไซ่ง่อน เมืองโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated