ธรรมนัสลุยจีนสำรวจตลาดค้าส่งผลไม้ ปลื้มคุณภาพทุเรียนไทยผลไม้ไทยดีต่อเนื่อง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยทูตเกษตรจากปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และกว่างโจว เยี่ยมชมตลาดค้าส่งผลไม้เจียซิง เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลไม้จากประเทศไทย และพูดคุยแลกเปลี่ยนการนำเข้าสินค้าผลไม้กับผู้บริหารตลาดค้าส่ง และผู้นำเข้าชาวจีน โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งตลาดค้าส่งผลไม้เจียซิง ถือเป็นตลาดค้าส่งผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในจีนตะวันออก และยังเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในจีนตะวันออก มีมูลค่าการซื้อขายกว่า 10,000 ล้านหยวน โดยในโซนผลไม้นำเข้า มีการค้าผลไม้จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะผลไม้จากประเทศไทย เช่น ทุเรียน ขนุน มะพร้าว มะม่วง มังคุด และลำไย เป็นต้น โดยในปี 2566 ตลาดค้าส่งผลไม้เจียซิงมียอดการซื้อขายประมาณ 25,600 ล้านหยวน จำนวนผลไม้กว่า 896,500 ตัน จำนวน 48,826 ตู้คอนเทนเนอร์ ผลไม้ที่เป็นที่นิยม ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ลำไย และขนุน ซึ่งตลาดเป็นอันดับ 1 ศูนย์กลางค้าขนุนที่ใหญ่สุดในจีนอีกด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2566 ตลาดค้าส่งผลไม้เจียซิงนำเข้าผลไม้ไทยกว่า 70,762 ตู้ มีมูลค่าการค้าทุเรียนกว่า 5,300 ล้านหยวน มะพร้าว 3,339 ล้านหยวน ลำไย 100 ล้านหยวน และมังคุด 439 ล้านหยวน

ในโอกาสนี้ รมว.กษ. ได้กล่าวแสดงความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำเข้าผลไม้จากประเทศไทย ถึงการให้ความสำคัญด้านคุณภาพและมาตรฐาน โดยเฉพาะทุเรียน โดยประเทศไทยจะปฏิบัติตามพิธีสารระหว่างไทยจีน ที่ทั้งสองประเทศจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสวบโรงคัดบรรจุอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคต่อไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated