ธ.ก.ส. จัด “เงินฝาก UP LEVEL” ฝาก 11 เดือน รับดอกเบี้ยขั้นบันได สูงสุด 8.80% ต่อปี
ธ.ก.ส. จัด “เงินฝาก UP LEVEL” ฝาก 11 เดือน รับดอกเบี้ยขั้นบันได สูงสุด 8.80% ต่อปี

ธ.ก.ส. จัดโครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ “UP LEVEL” ฝาก 11 เดือน รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุด 8.80% ต่อปี เฉลี่ย 2.05% ต่อปีทั้งโครงการ ฝากขั้นต่ำ 50,000 บาทขึ้นไป รวมสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท เปิดรับฝาก 17 มิถุนายน – 15 กรกฎาคมนี้ ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. จัดโครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ “UP LEVEL” เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้รักการออมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน และสนับสนุนการสร้างวินัยในการออมเงินอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ ฝากขั้นต่ำ ครั้งละ 50,000 บาทขึ้นไป และสามารถฝากเพิ่มได้ ครั้งละ 50,000 บาทขึ้นไป รวมสูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท ระยะเวลา 11 เดือน รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุดร้อยละ 8.80 ต่อปี เฉลี่ยร้อยละ 2.05 ต่อปีทั้งโครงการ สำหรับบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก โดยจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ทบเป็นต้นเงิน (ทุกวันที่ 15 ของเดือน) แบ่งอัตราดอกเบี้ยเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน – 15 พฤศจิกายน 2567 ร้อยละ 1.25 ต่อปี (ระยะเวลา 5 เดือน) ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2567 – 15 เมษายน 2568 ร้อยละ 1.50 ต่อปี (ระยะเวลา 5 เดือน) และช่วงที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน -15 พฤษภาคม 2568 ร้อยละ 8.80 ต่อปี (ระยะเวลา 1 เดือน) ทั้งนี้ ผู้ฝากที่ถอนเงินบางส่วนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ร้อยละ 1 ของต้นเงินที่ถอน ขั้นต่ำครั้งละ 500 บาท

สำหรับลูกค้ารายเดิมที่เคยฝากเงิน “โครงการเงินฝาก Step Up” (11 เดือน) ที่ครบกำหนดสามารถติดต่อสาขาเพื่อแสดงความประสงค์ขอฝากต่อโครงการเต็มจำนวน หรือฝากต่อบางส่วน หรือไม่ประสงค์ฝากต่อ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call center 02 555 0555

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated