ข้าวตราฉัตรผนึกกำลัง 7-ELEVEN เปิดตัว “ข้าวหอมมะลิใหม่ตราฉัตร แบบใหม่ ฝาเกลียว ถุงตั้ง” เจ้าแรกในไทย

คุณยงยุทธ พฤกษ์มหาดำรง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด หรือข้าวตราฉัตร พร้อมด้วยคุณทัพพ์เทพ จีระอดิศวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ร่วมเปิดตัว “ข้าวหอมมะลิใหม่ตราฉัตร แบบใหม่ ฝาเกลียว ถุงตั้ง” เจ้าแรกในไทย  ที่อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ สีลม

คุณยงยุทธ พฤกษ์มหาดำรง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด หรือข้าวตราฉัตร กล่าวว่า ข้าวตราฉัตรได้ร่วมกับ 7-Eleven ทำการสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภค เรื่องการบริโภคข้าวสารบรรจุถุงในปัจจุบัน พบว่าผู้บริโภคมีความต้องการบรรจุภัณฑ์ จัดเก็บได้ง่ายเข้ากับ Lifestyle ในยุคปัจจุบัน ที่มีครอบครัวขนาดเล็ก พักอาศัยอยู่คอนโด และเป็นกลุ่มคนโสด จึงได้ร่วมกับ 7-Eleven และคิดค้นบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด ด้วยการต่อยอดจากนวัตกรรม คุณภาพ มาตรฐานสินค้า ของข้าวตราฉัตร ที่เราเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกข้าวไทยสู่ทั่วโลก นำมาพัฒนาจนเกิดเป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่ ออกแบบให้สะดวกต่อการใช้งาน ตัวถุงสามารถ วางตั้งได้ ไม่ล้ม พกพาไปได้ทุกที่ ส่วนตัวฝา เป็นฝาเกลียวสะดวก เปิด-ปิด ง่าย ปากฝากว้าง เทง่าย และปลอดภัยจากแมลงรบกวน โดยบรรจุมาในขนาด 2 กิโลกรัม ปริมาณที่พอเหมาะต่อการใช้ของผู้บริโภคในปัจจุบัน  ซึ่งข้าวหอมมะลิใหม่ตราฉัตร ฝาเกลียว ถุงตั้ง นับเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่คิดค้นบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมากที่สุด  

ขณะที่ คุณทัพพ์เทพ จีระอดิศวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า จากการสำรวจข้อมูลของผู้บริโภค 7-Eleven พบว่า ผู้บริโภคปัจจุบันอยู่ในครอบครัวขนาดเล็ก และเรื่องของบรรจุภัณฑ์ ในทุกครั้งที่เก็บข้าวสาร มักต้องหาอุปกรณ์ในการช่วยเก็บ รวมถึงความกังวลต่าง ๆ ในเรื่องความสะอาด 7-Eleven จึงได้ร่วมกับข้าวตราฉัตร คิดค้น พัฒนา ผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความสะดวก และตอบโจทย์กับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเซเว่นมากที่สุด ซึ่งนับเป็นสินค้าใหม่ในตลาด เจ้าแรก และเจ้าเดียวในประเทศไทย

“ข้าวหอมมะลิใหม่ 100 % ฝาเกลียว ถุงตั้ง” เจ้าแรกในไทย สะดวก สะอาด เทง่าย วางตั้งได้ ไม่ล้ม จำหน่ายแล้ว ที่ 7-ELEVEN  และ ALL ONLINE  

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated