คุณเปิ้ล กับเพื่อนๆเกษตรกรระหว่างดูงานเทศกาลดอกทิวลิปบานที่เนเธอร์แลนด์
คุณเปิ้ล กับเพื่อนๆเกษตรกรระหว่างดูงานเทศกาลดอกทิวลิปบานที่เนเธอร์แลนด์

หมายเหตุ/เกษตรก้าวไกล ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2567 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้นำเกษตรกรหัวขบวน จำนวน 10 คน ไปศึกษาดูงานการเกษตรที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยหนึ่งในนั้นคือ นายทัพพ์ธนพนธ์ สภาพันธ์ แห่ง พี เจ ริช อินเตอร์ กรุ๊ป ผู้ผลิตและจำหน่ายพืชผัก ผลไม้ และกล้วยหอมทองส่งเซเว่นฯ และห้างโมเดิร์นเทรดรายใหญ่ภาคใต้ตอนล่าง ได้ให้มุมมองมุมคิดที่น่าสนใจ ผ่านการเทียบเคียงกับจุดที่ดูงาน ดังนี้

1.เกษตรกรที่เนเธอร์แลนด์มีมุมมองเรื่องการเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนผลประโยชน์ส่วนตัว เค้ามองผลประโยชน์องค์รวมเป็นหลัก อย่างเราเห็นการวางแผนร่วมกันของเกษตรกรในพื้นที่ปลูกทิวลิป ว่าใครจะต้องปลูกพันธุ์ไหน สีอะไร เพื่อให้ภาพรวมออกมาสวยงามที่สุด เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ไม่ใช่ต่างคนต่างปลูกตามใจตัวเอง ด้วยเหตุนี้เค้าจึงสามารถทำงานใหญ่ได้สำเร็จ คือแปลงทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผลประโยชน์ที่ได้จากนักท่องเที่ยวค่อยมาแบ่งสรรกันในภายหลัง

2.การปรับตัวและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย และการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค คือ พื้นที่ทางการเกษตรที่เนเธอร์แลนด์มีข้อจำกัดของฤดูการและพื้นที่ มีหน้าหนาวที่อุณภูมิหนาวจัด พื้นที่เป็นน้ำแข็ง ไม่สามารถเพาะปลูกได้ เค้าไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคที่ขวางกันจึงคิดค้นและพัฒนา โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ก็เลยกลายเป็นโรงเรือนกระจกขนาดใหญ่ที่สามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี และเค้าก็ปลูกฝังให้เด็กๆรุ่นใหม่ได้ซึมซับสิ่งที่เค้าได้ปูรากฐานไว้ให้เพื่อจะได้สานต่อ และยั่งยืนต่อไป

3.การมีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อตัวเองและส่วนรวม ทำให้หมู่บ้านกีธูร์น กลายเป็นหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์ดึงดูนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม เพราะทุกคนในหมู่บ้านมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมสูงมาก ไม่ทำลายระบบนิเวศน์ ไม่ทิ้งขยะ และเคารพกฎเกณฑ์ส่วนรวม

4.ความซื่อตรง ชื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ไม่เอาเปรียบคดโกง จึงทำให้เค้ามีตลาดประมูลดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพราะเกษตรกรทุกคนมีความซื่อสัตย์ว่าผลผลิตของตนเองมีคุณภาพจัดอยู่ในเกรดไหน ลูกค้าที่เข้ามาประมูลจึงมีความเชื่อถือ และ เชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า จึงทำให้ตลาดประมูลสินค้าของเค้ามีความน่าเชื่อถือสำหรับนานาประเทศ ประกอบกับเค้ามีเทคโนโลยีในการผลิตทีดีเยี่ยม จึงทำให้เค้ากลายเป็นตลาดประมูลดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ด้วยแนวคิดทั้ง 4 ข้อนี้ ผมจะนำมาถ่ายทอดและปรับใช้ในองค์กร และกับเกษตรกรในองค์กร เพื่อให้เกิดธุรกิจเกษตรที่ยั่งยืนครับ (ต้องทำให้เกษตรไทยเป็นอาชีพที่ร่ำรวยเหมือนกับ เกษตกรเนเธอร์แลนด์และญี่ปุ่น ให้ได้ครับ)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated