มองสวนทาง..ผลผลิตทุเรียนภาคตะวันออกปีนี้ไม่มีลดลง มีแต่จะเพิ่มขึ้นเท่านั้น
นายวุฒิพงษ์ รัตนมณฑ์

ในการลงพื้นที่ตามหาภูมิปัญญาทุเรียนภาคตะวันออก รอบที่ 1 เกษตรก้าวไกลได้พบกับเกษตรกรที่เป็นบุคคลสำคัญหลายคน หนึ่งในนั้นก็คือ นายวุฒิพงษ์ รัตนมณฑ์ ประธานสันนิบาติสหกรณ์ จ.ตราด ประธานเครือข่ายสหกรณ์ จ.ตราด อดีตประธานหอการค้า จ.ตราด (ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา) และในฐานะเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลายร้อยไร่

เกษตรก้าวไกลได้สัมภาษณ์ (25 มีนาคม 2567) ในประเด็นที่เป็นข่าวในเวลานี้ คือผลผลิตทุเรียนภาคตะวันออกที่ว่าลดลง 50% ในความเป็นจริงข้อมูลที่ออกมาตรงกับข้อเท็จจริงในพื้นที่หรือไม่ ประเด็นต่อมาก็ได้มีการสอบถึงสถานการณ์ราคาทุเรียนที่จะเปิดตลาดในเร็ววัน กับอีกประเด็นคือเรื่องภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเกษตรกรจะต้องปรับตัวอย่างไร

ดังรายละเอียดตามคลิปนี้

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated