ธ.ก.ส.หนุน “นาวิต้า เมล่อนฟาร์ม” เปลี่ยนทุ่งนาเป็นทุ่งเมล่อนอัจฉริยะ

เรื่องโดย : จตุพล ยอดวงศ์พะเนา/เรื่อง

“ทำนาเก่งแค่ไหนก็ขายสู้ทำสวนเมล่อนไม่ได้”

นั่นเป็นคำพูดของพี่สุวิทย์ ไตรโชค เกษตรกรคนเก่งแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าของ “นาวิต้า เมล่อนฟาร์ม” ที่เปลี่ยนท้องทุ่งนามาทำสวนเมล่อนส่งขายทั่วประเทศ

พี่สุวิทย์ เล่าว่าอาชีพดั้งเดิมของตนเป็นชาวนา แต่ด้วยผลผลิตและราคาข้าวตกต่ำ จึงหันมาปลูกพืชที่ให้ผลผลิตและราคาสูง “เมล่อน” เป็นพืชที่ให้ผลผลิตสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกข้าวไร่ต่อไร่ และราคายังดีกว่าอีกด้วย ข้าวขายได้กิโลกรัมละ 10 บาท ทำนา 1 ไร่ ได้ 1 ตัน เป็นเงินเพียง 10,000 บาท สวนเมล่อนเราเคยขายในราคาสูงสุดถึงลูกละ 2,000 บาท ที่เป็น premium เกรดเอ แต่ส่วนใหญ่เราจะขายในราคาลูกละ 599 บาท กรณี 1 ไร่ เราสามารถปลูกได้ถึง 4 ตัน คิดดูเอาเองว่าราคาจะดีกว่ากันขนาดไหน

นอกจากนี้เราปลูกเมล่อนกลางแจ้ง ไม่มีโรงเรือน ต้นทุนเราจึงต่ำ แต่ผลผลิตคุณภาพสูงและสม่ำเสมอ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ไม่มีสารเคมีตกค้าง เมล่อนของเราจึงได้รับความนิยมจากลูกค้า…

“เคล็ดลับในการปลูกเมล่อนที่จะให้ผลผลิตดีคือ 1.เราต้องเลือกสายพันธุ์ที่ดี 2.เราต้องปรับปรุงดินให้ดี และ 3.เราต้องมีระบบน้ำที่ดีมีมาตรฐาน นอกจากนี้เรายังมีระบบควบคุมการให้ปุ๋ยให้น้ำที่ดีตามที่พืชต้องการ และยังมีการควบคุมโรคและแมลงไม่ให้มารบกวนพืช ต้นเมล่อนของเราก็จะเจริญงอกงามให้ผลใหญ่ รสชาติดีมีคุณภาพ” พี่สุวิทย์ กล่าว

สำหรับวิธีปลูกเมล่อนในทุ่งนา หลังจากเตรียมดินแล้ว จะรองพื้นด้วยปุ๋ยเป็นอาหารเบื้องต้นของเมล่อน จากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม แล้วถึงคลุมด้วยผ้าพลาสติกยาวนับ 100 เมตร ป้องกันวัชพืช ก่อนที่จะนำพันธุ์เมล่อนที่เพาะเป็นต้นกล้าไว้มาปลูกเป็นแถวเป็นแนวสวยงาม

พี่สุวิทย์ กล่าวถึงการให้น้ำให้ปุ๋ย ที่ นาวิต้า เมล่อนฟาร์ม ว่า เราใช้เทคโนโลยี Iot controller and sensor มาช่วยในการให้น้ำให้ปุ๋ยแก่เมล่อนของ เราสามารถใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวสั่งผ่านทุกระบบในสวน ไม่ว่าจะเป็นระบบความชื้น อากาศสัมผัส

ด้าน น.ส.วิชญา ไตรโชค หรือ “น้องพลอย” บุตรสาว พาลุงพร เกษตรก้าวไกลไปชมสถานีตรวจอากาศ ที่สามารถวัด ทิศทางลม ความเร็วลม ความแรงลม อุณหภูมิความชื้น ฝน แสง และความชื้นของดินได้ดี ในแปลงยังมีตู้รับสัญญาณเซ็นเซอร์ เป็นหลักการง่ายๆคือระบบ Iot สามารถ monitor ผ่านมือถือได้ ทั้งหมดอยู่ในระบบเดียวกันเราสามารถบันทึกดูย้อนหลังได้ สามารถเปรียบเทียบระหว่างแปลงที่แล้วกับแปลงปัจจุบันได้ เป็นเกษตรอัจฉริยะที่ผสมผสานกันระหว่างโปรแกรมและคน เพื่อให้ความแม่นยำสูงขึ้น

น้องพลอยยังโชว์ผลผลิตในสวน มีเมล่อนคุณภาพหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งจัดบรรจุในแพ็คเกจสวยงาม สามารถส่งขายไปทั่วประเทศ ในกล่องจะมีการ์ดอธิบายถึงวิธีการรับประทาน ถ้าเป็นของฝากผู้รับก็ประทับใจในคุณภาพของเมล่อน packaging และรสชาติ

นอกจากนี้เรายังนำมาแปรรูปเป็นขนมแสนอร่อยที่ทำมาจากเนื้อเมล่อนล้วนๆ ซึ่งที่ผ่านมาผลผลิตของเราได้รับรางวัลโล่ห์เกียรติยศ จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)อีกด้วย

สุดท้ายพี่สุวิทย์ ขอขอบคุณธ.ก.ส.ที่ให้การสนับสนุนทั้งเงินทุนและองค์ความรู้ต่างๆ ทำให้ฟาร์มของเราเจริญเติบโตตลอดมา…

“ผมขอยืนยันอีกครั้งว่าการปลูกเมล่อนเป็นอาชีพที่ยั่งยืน ปลูกเมล่อนมา 30 ปี สามารถทำให้เราซื้อที่ดินเพื่อที่จะมาปลูกเมล่อนได้เป็น 100 ไร่” เกษตรกรกรุงเก่า ผู้เป็นตำนานเมล่อนเมืองไทย กล่าวอย่างภาคภูมิใจ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated