ธ.ก.ส.หนุนแปรรูปมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงที่ชุมชน 100 พันมะพร้าวไทย

เรื่องโดย : จตุพล ยอดวงศ์พะเนา

ถ้าพูดถึงมะพร้าวแกง เราคงจะนึกถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุดท้ายของภาคกลาง และเป็นประตูสู่ภาคใต้ ซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงของมะพร้าว ที่ชาวบ้านปลูกกันทุกพื้นที่ ส่งขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านไปมาถนนเพชรเกษม จะเห็นต้นมะพร้าวปลูกกันเรียงรายตลอดเส้นทาง

คุณธนิต เทพบัณฑิต ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน100พันมะพร้าวไทย อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่าชาวบ้านที่ อ.บางสะพานน้อย ยึดอาชีพทำเกษตรกรรม ส่วนใหญ่จะทำสวนมะพร้าวเป็นหลัก ปลูกมะพร้าวพันธุ์ทับสะแก ซึ่งเป็นชื่อที่เรายื่นจดเป็น GI ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คุณสมบัติคือลูกโต เนื้อหนา ให้ความมันสูง ให้ผลดก สมาชิกของเราตั้งแต่ อ.บางสะพานน้อย ไปจนถึง อ.เมือง ปลูกขายกันทั่วหน้า เรารับซื้อให้ราคาเพิ่มอีก 1 บาท ถ้ามีมาตรฐานจีเอพี แต่ถ้าใครมีใบเซอร์อินทรีย์จะได้เพิ่มลูกละ 2 บาท ถือว่าเราซื้อราคาที่ดี เกษตรกรจึงนำมาขายกับเรา ทั้งนี้ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านใส่ใจในคุณภาพสิ่งแวดล้อม รักษาสวนมะพร้าวอย่างดีมีมาตรฐาน

“มะพร้าวที่เราใช้ในการแปรรูปตกวันละ 500 ถึง 550 กิโลกรัม จึงมีเปลือกมะพร้าวเป็นจำนวนมากเราสามารถนำมาแปรรูปเป็นปุ๋ยที่ใช้ในสวน หรือนำมาตีเป็นใยมะพร้าวนำไปทำเป็นที่นอน ถือว่าเรายึดต้นแบบ BCG Model ของรัฐบาลและของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. สมกับชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 100 พันมะพร้าวไทย ที่ใช้ประโยชน์จากต้นถึงปลายราก ซึ่งมาใช้เป็นยารักษาโรคได้ด้วย” คุณธนิต กล่าว

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ กล่าวต่อไปว่าเมื่อผลผลิตของลูกมะพร้าวเรามีเป็นจำนวนมาก การขายครั้งแรกพ่อค้าจะกดราคา รับซื้อในราคาที่ถูก คุณฝน (คุณจีราวรรณ พัดทอง) ได้ริเริ่มนำมะพร้าวมาแปรรูปเมื่อ 13 ปีที่แล้ว นำมาสกัดเป็นน้ำมันมะพร้าวแปรรูปสกัดเย็น เมื่อมีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเราก็ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสบู่ ยาสีฟันลิปสติก โลชั่นทาผิว  ฯลฯ

โดยเริ่มต้นจากสมาชิก 26 คนรวบรวมเงินได้ประมาณแสนกว่าบาทก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน จนปัจจุบันมีสมาชิกถึง 50 กว่าคนแล้ว จนมีทรัพย์สินและอุปกรณ์การผลิตต่างๆ มูลค่าถึง 3 ล้านบาท จากเริ่มต้นใช้เงินทุนของตัวเอง ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากธ.ก.ส. นำมาเป็นเงินทุนต่อยอดในการผลิต เพราะสินค้าของเราผลิตเพื่อจำหน่าย มีการสต๊อกสินค้ามีการซื้อเครื่องจักรต่างๆมาใช้  ธ.ก.ส.ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนทั้งองค์ความรู้และเงินทุน เราใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่และภาคีเครือข่ายต่างๆ มาร่วมกันเป็นองค์ความรู้ในการผลิตและจำหน่ายทั่วประเทศ

“กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 100 พันมะพร้าวไทย ถือว่าเป็นแหล่งผลิตและศูนย์เรียนรู้ และเป็นที่ศึกษาดูงานของเกษตรกรทั่วประเทศที่ทยอยเข้ามาเยี่ยมชมเราตลอดมา ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ทั้งเรื่องของวิถีชีวิตชุมชน นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการกลุ่ม และยังเหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ ธ.ก.ส.ได้มาติดป้ายการันตีไว้ด้วย ซึ่งเราได้ออกแบบกลุ่มให้เป็นของทุกคน เราต้องทุ่มเท สร้างสรรค์ เพราะมะพร้าวอยู่คู่กับชุมชนเรามานานและจะอยู่ตลอดไป” คุณธนิต กล่าวอย่างภาคภูมิใจ

พร้อมกันนั้นได้นำพา ลุงพร เกษตรก้าวไกล เดินชมสินค้าในร้านค้าของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีหลากหลาย น่าซื้อน่าใช้ พร้อมเชิญชวนติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 086-3299937 (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มเติมจากคลิปประกอบข่าว) และในตอนท้ายยังพาไปชมจุดที่รวบรวมมะพร้าวและโชคดีวันนี้ยังดูวิธีการขึ้นมะพร้าวที่เป็นวิถีของชุมชนอีกด้วย

มาช่วยกันครับ สนับสนุนสินค้าคุณภาพ ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวไทย ที่ดังไกลไปทั่วโลก ไม่แพ้กางเกงช้าง ซอร์ฟเพาเวอร์ของไทยแน่นอนครับ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated