กรมประมง...เปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย เพิ่มความเข้มข้นในการปราบปราม และป้องกันสินค้าเกษตรเถื่อน
กรมประมง...เปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย เพิ่มความเข้มข้นในการปราบปราม และป้องกันสินค้าเกษตรเถื่อน

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 กรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการนำเข้าส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย เดินหน้าลุยปราบปรามและป้องกันสินค้าประมงผิดกฎหมายให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น 

นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า…ตามที่ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายกำหนดมาตรการประกาศสงครามกับสินค้าเกษตรเถื่อน มุ่งปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมายอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนเรื้อรังต่อเกษตรกรและเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างยาวนาน กรมประมงได้ให้ความสำคัญอย่างจริงจังกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอดและเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการนำเข้าส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมายขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันลักลอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมงที่ผิดกฎหมาย เพื่อปกป้องพี่น้องเกษตรกรให้พ้นวิกฤตจากปัญหาสินค้าเกษตรเถื่อนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการนำเข้าส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย กรมประมง ได้แต่งตั้งให้ นายเดชา ปรัชญารัตน์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมประมง เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ และเพื่อให้มีการบูรณาการในการปฏิบัติงาน ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง และกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดของกรมประมง โดยศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การแก้ไขและป้องกันปัญหาการนำเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้ำผิดกฎหมายเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

โดยให้มีหน้าที่และอำนาจในการกำหนดแนวทางการดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำความผิดและกำหนดแนวทางหรือมาตรการแก้ปัญหาและป้องกันการนำเข้าส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการส่งออกและนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำซึ่งเป็นภารกิจหน้าที่รับผิดชอบของกรมประมง

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated