เปิดศูนย์เพาะพันธุ์ต้นกล้าพืชกัญชา กัญชงทางการแพทย์ และทางการแพทย์ทหาร ประจำภาคอีสาน

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 (มทภ.2) และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาคที่ 2 (ผอ.รมน.ภาค2) ได้มอบหมายให้ พลตรี ดร. สถาพร สุขสมบูรณ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ฝ่ายอำนวยการทหารกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และอนุกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผู้แทนประธานเปิด ศูนย์เพาะพันธุ์ต้นกล้า พืชกัญชา กัญชงทางการแพทย์ และทางการแพทย์ทหาร ประจำภาคอีสาน และมี ดร.มานะ กำจรตรีโรจน์ รองประธานศูนย์บูรณาการความรู้กัญชา (CKC) ร่วมแสดงความยินดีในการเปิดศูนย์ต้นกล้า

พร้อมมอบประกาศแต่งตั้ง ศูนย์เพาะพันธุ์ต้นกล้า พืชกัญชา กัญชงทางการแพทย์ และทางการแพทย์ทหาร ประจำภาคอีสาน ในครั้งนี้ด้วย โดยมี นายทรงธรรม สุวรรณโชติ ประธานวิสาหกิจชุมชนริชเฮมพ์ ให้การต้อนรับและพาทำกิจกรรมปลูกต้นกล้าพืชกัญชา กัญชงทางการแพทย์และทางการแพทย์ทหาร ก่อนจะพาเยี่ยมชมโรงเรือนที่ 1 สถานที่ปลูกนี้ มีมาตรฐานระดับ CPL3 ที่พร้อมจะมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาเพื่อควบคุม การเพาะปลูกเพื่อประชาชนทางการแพทย์และทางการแพทย์ทหาร ให้ได้คุณภาพปกติที่ดียิ่งขึ้น และยังเป็นโมเดลต้นแบบให้กับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอื่นๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการจจัดตั้ง

1.ส่งเสริมสถานที่ปลูกโดยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมในการควบคุมการเพาะปลูกพืชกัญชา กัญชงทางการแพทย์และทางการแพทย์ทหารให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง และปลอดภัย

2.ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชกัญชา กัญชง ในประเทศมีองค์ความรู้ในการปลูกพืชกัญชา กัญชง ทางการแพทย์ เทียบเท่าสากล และสามารถเป็นที่ปรึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ที่สนใจได้

3.ศึกษา วิจัย พัฒนา สร้างสายพันธุ์พืชกัญชา กัญชง ที่ใช้ในการรักษา บำบัด ป้องกัน โรคทางสุขภาพจิตโดยตรง และบำบัดผู้ติดยาเสพติด

ทั้งนี้ วิสาหกิจชุมชนริชเฮมพ์ ตั้งอยู่ที่ 434 หมู่ 3 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยสามารถเข้าเยี่ยมชม และติดต่อประสานงานได้ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30 -17.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated