กรมข้าวเปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ การจับคู่ธุรกิจสินค้าข้าว

กรมข้าวจัดงานแถลงเปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ “การจับคู่ธุรกิจสินค้าข้าว Rice Business Matching Platform” เพื่อเชื่อมโยงธรุกิจสินค้าและผลิตภัณฑ์ข้าวระหว่างผู้ผลิตและเกตรกร ขยายช่องทางจำหน่าย วันที่ 19 มกราคม 2567 ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา

นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว กล่าวว่า Rice Business Matching เป็น Platform เพื่อการพัฒนาและทดลองใช้แบบจำลองการจับคู่ธุรกิจโดยใช้แบบจำลองออนไลน์ ที่นำความต้องการซื้อสินค้าข้าวของผู้ประกอบการกับผู้บริโภค และความต้องการเสนอขายสินค้าข้าวของเกษตรกรมาจับคู่กัน เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งรวมสินค้าข้าวของเกษตรกรซึ่งสามารถกำหนด คุณสมบัติของสินค้าที่ต้องการได้ด้วยตนเอง 

“เกษตรกรมีโอกาสในการเจรจาต่อรองโดยไม่มีกลไกแทรกแซงทางราคา สร้างจุดดุลยภาพที่ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถยอมรับได้ ซึ่งเป็นการเติมเต็มและต่อยอดระบบการจัดการสินค้าข้าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แก้ไขปัญหาการไม่มีตลาดรองรับผลผลิต ที่นำไปสู่ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำที่เกิดขึ้นในอนาคต” นายโอวาท ยิ่งลาภ กล่าว

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรมการข้าวกับแขกผู้ร่วมงาน และการสาธิตพร้อมทั้งผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองการใช้งานเว็บไซต์ https://ricematching.ricethailand.go.th/ พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นสำหรับพัฒนาเว็บไซต์ในอนาคต

ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมการจับคู่ธุรกิจสินค้าข้าว สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://ricematching.ricethailand.go.th/ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated