มหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” ประจำปี 66 น้อมรำลึกในหลวง ร. 9 อย่างยิ่งใหญ่

วันนี้ (2 ธ.ค. 66) ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ประธานกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เป็นประธานเปิดงานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเชิดชูพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการจัดการดินและทรัพยากรเพื่อการเกษตร โดยภายในงานมีการเปิดอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ ชม ช้อปสินค้า ผลผลิตปลอดภัยจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร และรับชมทาง Online Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

(ชมLIVEสด/พิธีเปิดงาน https://www.facebook.com/kasetkaoklai/videos/867871258130926)

(ชมLIVEสด/เดินชมงาน https://www.facebook.com/kasetkaoklai/videos/1503165957199786)

นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ประธานกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า การจัดงานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คนไทยได้ร่วมน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการจัดการดินและทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร โดยได้บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาดินของประเทศ เพื่อให้ มีการใช้ดินทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและขณะเดียวกันร่วมกันทำนุบำรุงดินมิให้เสื่อมโทรม มิให้เกิดการชะล้างพังทลาย และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน และไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากร และสภาพแวดล้อม

ด้านพลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวเพิ่มเติมถึงกิจกรรมภายในงานว่า ภายในงานจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ดินดี น้ำอุดม ป่าสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต จัดแสดงพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการจัดการดินและน้ำ เพื่อการเกษตร และนิทรรศการดิน น้ำ พลังงาน สร้างคลังอาหารชีวิต จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ คนรุ่นใหม่และผู้น้อมนำคำพ่อสอน สู่การทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนที่มาร่วมจัดนิทรรศการทั้งหมด 16 ฐาน และกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการอบรมวิชาของแผ่นดินกว่า 16 หลักสูตร จากวิทยากรผู้ผ่านการปฏิบัติจริงที่มีองค์ความรู้เชิงประจักษ์ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ทาง youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ชม ช้อป สินค้าเกษตรปลอดภัยกว่า 200 ร้านค้า 

นอกจากนี้ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 วันพ่อแห่งชาติ ยังจัดให้มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในช่วงเช้าทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 59 รูป เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และช่วงค่ำ มีพิธีจุดเทียนมหามงคลสดุดี เฉลิมพระเกียรติ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ร่วมรับชมการแสดงพร้อมรับฟังบทเพลงเพื่อพ่อ โดย คุณขวัญข้าว ธิดารินทร์ และรับฟังเสียงขลุ่ยบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์โดย อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี  ศิลปินแห่งชาติ”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Instagram /Line ID :@wisdomkingmuseum และ Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated