ส่องงานเกษตรกำแพงแสนปี 2566 อัดแน่นด้วยนวัตกรรมมุ่งพัฒนาเกษตรไทย 11 วัน 11 คืน

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดแถลงข่าว “งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 26” โดยในปีนี้จัดภายใต้ธีม: “เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ดินแดนแห่งนวัตกรรม มุ่งพัฒนาเกษตรไทยสู่เกษตรแนวใหม่ที่ยั่งยืน”

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานแถลงข่าว งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2566

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดงานแถลงข่าว และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2566

งานเกษตรกำแพงแสนในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 26 โดยได้กำหนดให้มีการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 1-11 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำหรับงานเกษตรกำแพงแสน ถือเป็นงานใหญ่ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี เพื่อเปิดโอกาสและเป็นพื้นที่ให้แก่บุคลากร นิสิตได้เผยแพร่ผลงานทางการศึกษา ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และผลงานทางนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนกิจกรรม และบทบาทขององค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่ เกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ รวมถึงนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

งานเกษตรกำแพงแสนในปีนี้กำหนดจัดงานภายใต้คำขวัญ “เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ดินแดนแห่งนวัตกรรม มุ่งพัฒนาเกษตรไทย สู่เกษตรแนวใหม่ที่ยั่งยืน” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 26 ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 จึงอยากขอเชิญชวนให้ทุกท่าน ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ในวันดังกล่าว และเข้ามาเที่ยวชมนิทรรศการนวัตกรรมจากผลงานวิจัย รวมถึงร่วมเล่นกิจกรรม Workshop ของบูธตามคณะต่างๆ ในวิทยาเขตกำแพงแสน และเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรภายในงานได้ทุกวันตลอด 11 วัน 11 คืน

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวถึงไฮไลท์งานเกษตรกำแพงแสนในปีนี้ ประกอบด้วย

นิทรรศการด้านวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ นำเสนอผลงานมากมาย เช่น ดีบักส์ สารกำจัดแมลงรักษ์โลก ผลิตจากเปลือกไข่เหลือทิ้ง /กัมมี่น้ำดอกไม้ /อุปกรณ์วัดกีบโคและกำหนดตำแหน่งการตัดกีบโค /Spirulina in BCG Model /นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากของเหลือทิ้งเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน /เครื่องเติมอากาศในบ่อกุ้งแบบใช้ไฟฟ้า 2 ระบบ /การเพาะเลี้ยงแหนแดงในแปลงอินทรีย์

และท่านที่สนใจเทคโนโลยีทางด้านพืช สามารถรับชมได้จากนิทรรศการงานวิจัยด้านพืช และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร พบกับ นิทรรศการนวัตกรรมพืชสวนสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน การจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากฝรั่งพันธุ์ใหม่ (ชมพูพิรุณ) และกิ่งพันธุ์ฝรั่งพันธุ์ใหม่มินิพิรุณ พร้อมทั้งสามารถเดินเที่ยวชม ถ่ายรูปกับซุ้มพืชผักเลื้อยขนาดใหญ่ น้ำเต้าหลากหลายสายพันธุ์ ผักสวนครัวอุดมโภชนาการในรูปแบบ Home garden และเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้าผักนานาพันธุ์ได้ภายในนิทรรศการ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการผลิตพืช เช่น ไลน์บอทวินิจฉัยโรคข้าว/แอพพลิเคชั่นที่สนับสนุนระบบการตัดสินใจในการทำการเกษตร/การพัฒนาพันธุ์พืชด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT /ชุดปลูกผัก “Ground to Go” ชุดปลูกผักสำหรับคนรุ่นใหม่ นอกจากนี้ขอเชิญทุกท่านได้ลองลิ้มชิมรสผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย /ไอศกรีมจากผลิตผลทางการเกษตร /ชานมไข่มุกจากผงผัก โปรตีนทางเลือกเครื่องดื่มจากผลิตผลทางการเกษตรผสมเม็ดคาเวียร์ผลไม้ คอมบูชา(Kom bu cha) ชาหมักเพื่อสุขภาพ /“กระดูกไก่ดำ”สมุนไพรแก้ปวดปลอดภัย และร่วมเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการผลิตอาหารผ่านต้นแบบผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ปราศจากกลูเตนพันธุ์พืชที่ออกแบบมาช่วยเกษตรกร ในภูมิอากาศโลกแปรปรวน เช่น ข้าวทนร้อนพันธุ์คิมหันต์/ข้าวโพดทนแล้งหลังนา /ข้าวฟ่างทนแล้ง /และพันธุ์ถั่วเขียวหลังนาใช้น้ำน้อย

นอกจากนั้นภายในงาน ยังมีนิทรรศการข้าวสรรพสี “Carbon Neutral Agriculture” ศิลปะบนพื้นข้าว /งานแสดงข้าวพันธุ์ใหม่ที่รองรับสภาวะโลกรวน /การสูบน้ำเข้านาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ /การจัดการน้ำในนาข้าวแบบเปียกสลับแห้ง และการใช้เครื่องตรวจจับก๊าซที่ปลดปล่อยออกมาจากการทำนา โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

สำหรับ ผลงานเทคโนโลยีทางด้านสัตว์ ก็จัดมาเต็มที่กว่าทุกปีพลาดไม่ได้กับ งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน พบกับการประกวดกระบือ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี /การประกวดโคเนื้อลูกผสมชาโรเลส์, ลูกผสมบราห์มัน, ลูกผสมบีฟมาสเตอร์, ลูกผสมวากิวขุน และ การประกวดโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดแพะเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 13 และการแข่งขันการประกอบอาหารจาก “ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์และไข่เพื่อสุขภาพ” การสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคอินทรีย์ การแข่งขันคล้องโค สะบัดแส้ แข่งขันรับประทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ชมนิทรรศการ และเสวนาด้านปศุสัตว์อีกมากมาย 

นิทรรศการด้านประมง  สามารถพบกับความหลากหลายทางชีวภาพของปลาและสัตว์น้ำบางชนิดที่เก็บรักษาไว้ในพิพิภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง คณะประมง โดยในปีนี้มีการจัดแสดงและสาธิตวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์น้ำด้วยวิธีการดองด้วยสารเคมี และการดองใส กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพสัตว์น้ำเพื่อใช้ในงานวิทยาศาสตร์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการจำแนกชนิดสัตว์น้ำเบื้องต้น

กิจกรรมด้านสัตวแพทย์ ในปีนี้มีการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสัตวแพทย์ในธีม “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 7 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม” พบกับกิจกรรม “กว่าเป็นคุณหมอ” ผ่านชุดทดลองการเรียนการสอน model-simulation-activities แลกร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมวิจัยนกล่าเหยื่อ และกิจกรรม workshop การทำปลอกคอและขนมสำหรับสัตว์เลี้ยง

และพลาดไม่ได้กับการจัดมหกรรมแสดงสินค้าด้านเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ทางการเกษตร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคกับ “งานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย ประจำปี 2566” พบกับการจัดแสดงรถแทรกเตอร์และเครื่องต้นกำลังทางการเกษตร รวมทั้งอุปกรณ์ทางด้านการเกษตรอื่นๆ จากบริษัทชั้นนำของเมืองไทยกว่า 50 บริษัท การสาธิตเครื่องจักรกลและนวัตกรรมเกษตรในการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญๆ การจัดแสดงนวัตกรรมด้าน SMART FARM รวมถึงการให้คำแนะนำปรึกษาด้านการผลิต การใช้งาน การจำหน่าย การนำเข้าสินค้าเครื่องจักรกลเกษตรไทยไปยังตลาดต่างประเทศ ทั้งในภูมิภาคอาเซียน และแอฟริกา (Business Matching)

นิทรรศการงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์ พบกับ เครื่องอัดกระถางจากวัสดุธรรมชาติ /รถไถจำลอง /เครื่องผลิตถ่านไฮโดรชาร์ /ไลน์บอทสำหรับตรวจสอบและพยากรณ์โรคของมันสำปะหลัง /ระบบจัดสรรน้ำและติดตามผลการส่งน้ำอัจฉริยะ iWASAM นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะนักเรียน การประชุมวิชาการ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการอีกมายมากมาย

นิทรรศการด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พบกับนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  และจัดแสดงผลงานวิชาการของคณะ

นิทรรศการและนวัตกรรมการศึกษา ในปีนี้วัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่และบูรณาการองค์ความรู้ด้านการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา ซึ่งขับเคลื่อนโดยศูนย์นวัตกรรมการศึกษา อาทิ พัฒนาศักยภาพมนุษย์ทางด้านเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทย กิจกรรมทางกายผู้สูงอายุแบบองค์รวม iMakerSpace กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล กิจกรรมวิจัยนวัตกรรมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู (ศวนค.) และกิจกรรมการเรียนรู้นวัตกรรมและโค้ดดิ้ง รวมถึงเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา

สำหรับสายเซลฟี่ ลงรูปในโซเชียล พลาดไม่ได้กับนิทรรศการกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งได้จัดแสดงการจัดสวนโดยใช้ “กล้วยไม้ ผสมผสานกับเฟิร์นประดับ หลากหลายสายพันธุ์” โดยจัดสวนในรูปแบบต่างๆ เช่น สวนธรรมชาติ สวนกล้วยไม้แนวตั้ง ผู้ชมสามารถถ่ายรูป เพื่อเก็บความสวยงามของสวนกล้วยไม้เหล่านี้เป็นที่ระลึกได้ นอกจากนั้นแล้วมีการอบรมให้ความรู้ทางด้านการปลูกเลี้ยงไม้ประดับ กล้วยไม้และต้นกระบองเพชร สำหรับบุคคลทั่วไป ฟรีตลอดงานเกษตร

สำหรับสายเฮลตี้ที่รักสุขภาพ ขอเชิญพบกับนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา การแข่งขันทดสอบสมรรถภาพทางกาย KUSS Challenge 2023 /การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสอุดมศึกษา ชิงแชมป์ประเทศไทย และร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา เรื่อง “เกษตรใส่ใจ ดูแลวัยเก๋า” ที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  การแข่งขันกีฬางานเกษตร มหกรรมกีฬา มีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 8 ชนิดกีฬา คือ กีฬาจานร่อน กีฬาวอลเลย์บอล (พิรุณคัพ ครั้งที่ 21) กีฬาเปตอง กีฬาว่ายน้ำ กีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอล กีฬาเรือพาย กีฬาวู้ดบอล และการแข่งขันกีฬา E-sport (ROV)

และพบกันทุกปีกับการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 การประกวดแข่งขันระดับนักเรียนและเผยแพร่ผลงานนิสิต และการฝึกอบรมวิชาชีพมากกว่า 30 อาชีพ พร้อมรับชมการสาธิตวิชาชีพฟรีทุกวัน

พิเศษในปีนี้กับกิจกรรม “เครือข่ายมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงพันธมิตร สร้างเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน” โดยการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม เผยแพร่ สร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาคุณภาพ พัฒนามาตรฐานการผลิต พัฒนาการตลาด จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลัง Covid-19 ด้วยเศรษฐกิจ BCG มาจัดแสดงผลงานและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้สู่สังคมและยกระดับคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายและจับคู่ธุรกิจสินค้าและผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดระดับโมเดิร์นเทรด นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ของอำเภอกำแพงแสน โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนเมือง เครือข่ายสถาบันเกษตรกร องค์กรและชุมชน รวมถึงเกษตรกรรุ่นใหม่ภาคตะวันตก (Young Smart Farmers) ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนร่วมออกบูธในงานดังกล่าว

และขอเชิญชวนย้อนอดีตสู่จุดเริ่มต้นของวิทยาเขตกำแพงแสน กับนิทรรศการ “ภาพเก่า เล่าอดีต” และเข้าชมหอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ฟรีพร้อมร่วมรำลึกความหลังการจัดงานเกษตร กับ ทิดบ้วนชวนคุย (ผ.ศ.อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์)

นอกจากงานวิชาการที่ได้นำมาจัดแสดงแล้ว งานเกษตรกำแพงแสนของเรายังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการประกวดแข่งขันให้ได้รับชมกันอีกมากมาย เช่น การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 2 /การประกวดธิดาเกษตรและเทพบุตรกำแพงแสน และการแสดงวงดนตรีต่างๆ มากมาย บริเวณเวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน

จากที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของงานวิจัยและเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่จะเกิดขึ้นในงานเกษตรกำแพงแสนปีนี้ ท่านสามารถรับชมผลงานวิจัยและเทคโนโลยีต่างๆ ได้จากนิทรรศการที่นำมาจัดแสดงในวันนี้ ซึ่งผมขอเป็นตัวแทน นำทุกท่านเข้าชมนิทรรศการร่วมกันครับ และสุดท้ายนี้ผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยมชมงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 26 ประจำปี 2566 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated