พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เตรียมฉลองวันดินโลกยิ่งใหญ่ ในงาน “มหกรรมภูมิพลังแผ่นดิน” 2-5 ธันวาคมนี้
พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เตรียมฉลองวันดินโลกยิ่งใหญ่ ในงาน “มหกรรมภูมิพลังแผ่นดิน” 2-5 ธันวาคมนี้

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯเตรียมจัดงานใหญ่แห่งปีงานมหกรรม“ภูมิพลังแผ่นดิน” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านการจัดการดินเพื่อการเกษตรและเชิดชูพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมระหว่าง 2-5 ธค.66นี้ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.ปทุมธานี

พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุลผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า การจัดงานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” ถือเป็นงานใหญ่ประจำปี ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการจัดการดินเพื่อการเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงแก่สาธารณชน ผู้ทรงเป็นดั่งกำลังของแผ่นดิน พร้อมเชิดชูพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม โดยภายในงานมีนิทรรศการที่จัดขึ้นภายใต้ชื่อ ดินดี น้ำอุดม ป่าสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต นิทรรศการจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ คนรุ่นใหม่ผู้น้อมนำคำสอนพ่อ ดิน น้ำ พลังงาน สร้างคลังอาหารชีวิตและนิทรรศการจากสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี กรมพัฒนาที่ดิน และพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้า ผลผลิตเกษตรปลอดภัย จากพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กว่า 200 ร้านค้า พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้ปฏิบัติจริงกับอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ 16 วิชา ตลอดทั้ง 4 วัน”

“พลาดไม่ได้กับกิจกรรมพิเศษในวันที่ 5 ธันวาคม เวลา 08.00 น.ขอเชิญประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์จำนวน 59 รูป เพื่อน้อมถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและในเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ร่วมรับชมการแสดงและจุดเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ รับฟังบทเพลงเพื่อพ่อและเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์ดินดลตลอดทั้งวัน พร้อมด้วยกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ภายในงานมหกรรม ภูมิพลังแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จ.ปทุมธานี นอกจากนี้พบกับตลาดยามเย็นที่มีสินค้าจากร้านค้าเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ร้านค้าจากภาคีความร่วมมือจำนวน 50 ร้าน ตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.00 น. ตั้งแต่บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ” พลอากาศเอก เสนาะ กล่าวย้ำ

ด้านนางสาวสำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฝ่ายพัฒนา ได้กล่าวเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเรียนรู้นิทรรศการเครือข่ายคนรุ่นใหม่ ผู้น้อมนำ คำสอนพ่อ นอกจากนี้ยังมีการเปิดให้อบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และยังมีกิจกรรม Work shop ให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในงาน พร้อมตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ตลาดแห่งองค์ความรู้ ตลาดแห่งมิตรภาพและการแบ่งปัน ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเกษตร พื้นที่จุดประกายความคิดและน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคม พร้อมชม ช้อป แบบจุใจกว่า 200 ร้านค้ากับสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ มีคุณภาพ อาหารพื้นบ้านคาวหวานทั้ง 4 ภาคและตลาดต้นไม้นานาพันธุ์ โดยเกษตรกรผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต จำหน่ายในราคามิตรภาพ และเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์ดินดล ตลอดงาน

ในขณะที่นายศักดิ์ชัย ชาตาดี เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ “วนเกษตรบ้านป่า” จ.ฉะเชิงเทรา กล่าวถึงกิจกรรมของพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯว่า ภายในนิทรรศการเครือข่าย ดิน น้ำ พลังงาน สร้างคลังอาหารชีวิต จัดแสดงในเรื่องการจัดการดิน น้ำ ป่า โดยใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ รูปแบบการทำป่าวนเกษตร ป่าครอบครัว ป่าต้นน้ำ นวัตกรรมพลังงานเพื่อการลดต้นทุน พันธุกรรมพืชที่หลากหลายและพันธุกรรมสัตว์ การใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ และโปรตีนทางเลือกจากพืชและสัตว์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงนิทรรศการจากภาคีความร่วมมือจากสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี กรมพัฒนาที่ดิน ที่มาให้องค์ความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์ดิน วิเคราะห์คุณภาพน้ำหมักและนำเมล็ดพันธุ์มาแจกตลอดทั้งงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Instagram /Line ID : @wisdomkingmuseum และ Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated