ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมาตรการพักชำระหนี้ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2566) นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของพนักงาน ธ.ก.ส. สาขาสุพรรณบุรี สาขาย่อยตลาดกลาง สาขาสามชุกสาขาศรีประจันต์ และสาขาบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมพบปะพูดคุยกับลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อสอบถามข้อมูลและรับข้อเสนอแนะในการให้บริการ รวมถึงตรวจเยี่ยมขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อยที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้ ทุกสัญญารวมกันไม่เกิน 300,000 บาท ณ 30 กันยายน 2566 ตามนโยบายรัฐบาล ทั้งการแจ้งความประสงค์ การตรวจสอบสิทธิ์ การตรวจสุขภาพหนี้ และการทำเอกสารต่อท้ายสัญญา ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้เปิดระบบการแจ้งความประสงค์และตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 ปัจจุบันมีผู้แจ้งความประสงค์แล้วกว่า 1,233,507 คน (ณ 7 พฤศจิกายน 2566) และสำหรับพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว จำนวนกว่า 27,833 ราย และมีผู้แจ้งความประสงค์ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile แล้วกว่า 10,401 ราย จำนวนหนี้กว่า 1,300 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566) โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. ในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated