ผลโหวตเกษตรก้าวไกล ต้องการให้แจกบ่อน้ำ เป็นอันดับ 1

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม เวลา 07:32 น. เพจเกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน ในเครือเว็บไซต์เกษตรก้าวไกล ได้ทำการโพสต์ประเด็นทางสังคมที่กำลังถกเถียงกันในเรื่องแจกเงินดิจิทัล(ในขณะที่โพสต์จะมีการพูดคุยในประเด็นนี้กันมาก) เพื่อเชิญชวนให้แสดงความคิดเห็นในหัวข้อว่า …

“คุณคิดว่า แจกอะไรดีกว่า 1. แจกเงินดิจิทัล 2. แจกบ่อบาดาล/บ่อน้ำ 3. แจกอาชีพ(เขียนแผนงานมาว่าจะเอาเงินไปทำอะไร)”

“ให้เลือกตอบมา 1 ข้อ”

(ตามภาพล่างนี้)

จากโพสต์ดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมตอบและแสดงความคิด รวมทั้งข้อความตอบกลับ ทั้งหมด 95 ความคิดเห็น (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566) ผลออกมาว่า มีผู้ตอบว่าต้องการให้แจกบ่อบาดาล/บ่อน้ำ จำนวนมากที่สุดเป็นอันดับ 1 (52 คน) รองลงมาต้องการให้แจกอาชีพ เป็นอันดับที่ 2 (29 คน) ส่วนต้องการให้แจกเงินดิจิทัล เป็นอันดับ 3 (ไม่มีผู้ใดเลือกตอบข้อนี้) ที่เหลือจะเป็นการตอบแสดงความคิดเห็นททัวไป ซึ่งส่วนใหญ่บอกว่าต้องการให้ราคาพืชผลทางเกษตรดีก็พอ ไม่ต้องการให้แจกใดๆ เพราะการแจกไม่สามารถสร้างความยั่งยืน

สำหรับผลโหวตดังกล่าวเป็นความคิดเห็นของกลุ่มสมาชิกผู้ติดตามเพจเกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน ซึ่งมีผู้ติดตาม จำนวน 1.9 แสนคน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจอาชีพการเกษตร อาศัยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และกระจายอยู่ในต่างจังหวัดทั่วประเทศ

โดยการโหวตครั้งนี้ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยไม่สามารถนำไปใช้ได้ในทางวิชาการ แต่ก็พอจะแสดงให้เห็นเป็นแนวทางว่าเกษตรกรต้องการให้แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำทางการเกษตรเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งอนาคตเกษตรก้าวไกลจะนำผลลัพธ์ที่ได้นี้ไปเป็นสารตั้งต้นที่จะนำไปสู่การประชุมรอบสื่อมวลชนเกษตรเพื่อร่วมมือกันทำการสำรวจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคมเกษตรเพื่อนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรและการพัฒนาภาคการเกษตรต่อไป

(ขอขอบคุณสมาชิกผู้ร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็นทุกคน)

(ร่วมกันโหวต..แจกอะไรดีกว่ากัน? อ่านรายละเอียดจากลิงก์นี้)  https://www.facebook.com/photo/?fbid=742201457923136&set=a.459610036182281

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated