ธ.ก.ส. ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและติดตามการดำเนินงานมาตรการพักชำระหนี้ พร้อมมอบไออุ่นให้เกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่
ธ.ก.ส. ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและติดตามการดำเนินงานมาตรการพักชำระหนี้ พร้อมมอบไออุ่นให้เกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (15 ตุลาคม 2566) นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และผู้บริหาร ธ.ก.ส. ในเขตพื้นที่ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน ร่วมพบปะเกษตรกรที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ตามนโยบายรัฐบาล ในอำเภอ สันป่าตองและอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมตรวจเยี่ยมขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทั้งการตรวจสอบสิทธิ์ การตรวจสุขภาพหนี้ การทำเอกสารต่อท้ายสัญญา โดยมีลูกค้า ธ.ก.ส. ที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 ราย โดยภายในงาน ธ.ก.ส. ได้จัดบูธให้บริการตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการผ่านแอปพลิเคชัน “BAAC Mobile” โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 นอกจากนี้ ยังมีบูธในการฟื้นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพ ภายใต้หลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” พร้อมการเชื่อมโยงตลาดให้กับลูกค้าผ่านบริษัทฯ เอกชนที่ต้องการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร เพื่อนำไปแปรรูปสินค้าจำหน่ายยังผู้บริโภค และการให้ข้อมูลการสนับสนุนสินเชื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพและป้องกันปัญหาการก่อหนี้นอกระบบ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นในระหว่างการพักชำระหนี้และสามารถยืนได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคงหลังการพักชำระหนี้

จากนั้นได้ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาวที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และหอประชุมโรงเรียนฮอดพิทยาคม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated