กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนต้นพันธุ์เบญจมาศสะอาด

แปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้านตาติด จ.อุบลราชธานี ขยายพื้นที่ปลูกเบญจมาศมากขึ้น หลังตลาดอีสานขยายตัว ทำให้ต้องการต้นพันธุ์ดีจำนวนมาก ด้านกรมส่งเสริมการเกษตรโดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมสนับสนุนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และขยายต้นพันธุ์เบญจมาศสะอาด ให้เพียงพอกับความต้องการ พร้อมรองรับขยายพืชพันธุ์ดีครบทั้ง 4 สายการผลิต             

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เบญจมาศ ถือเป็นไม้ตัดดอกที่ได้รับความนิยมในวงการไม้ดอกไม้ประดับ เนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกง่าย มีความทนทานต่อการขนส่ง มีอายุการปักแจกันที่ยาวนาน สามารถปลูกได้ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย มีแหล่งผลิตที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ เกษตรกรได้รวมกลุ่มปลูกเบญจมาศ และจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับเบญจมาศบ้านตาติด ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มผู้ผลิตเบญจมาศรายใหญ่ในประเทศไทย โดยเริ่มต้นจากการก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน จนเกษตรกรสามารถสร้างงาน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน จึงทำให้มีจำนวนสมาชิกและพื้นที่การเพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น โดยทางกลุ่มได้ส่งขายในตลาดพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และสุรินทร์ และพันธุ์ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดคือ พันธุ์เหลืองขมิ้น ซึ่งมีลักษณะรูปทรงและสีสันสดใสโดดเด่นสะดุดตา

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ปลูกเบญจมาศเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ได้ต้นพันธุ์ที่เพียงพอต่อความต้องการของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับเบญจมาศบ้านตาติด ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีหน้าที่ในการติดตามขับเคลื่อนงานผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีในพื้นที่จังหวัดภาคอีสาน และมีศักยภาพทางด้านบุคลากรและห้องปฏิบัติการในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จึงเข้ามาร่วมในการผลิตและขยายต้นพันธุ์เบญจมาศ และร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ถ่ายทอดความรู้การปลูกและการอนุบาลต้นเบญจมาศจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พร้อมสนับสนุนต้นพันธุ์เบญจมาศให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้านตาติด โดยใช้ต้นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการ เมื่อเปรียบเทียบกับต้นพันธุ์ดั้งเดิมที่ปลูกมานานหลายปี อาจก่อให้เกิดการสะสมของโรค และพบว่า ต้นพันธุ์เบญจมาศที่ได้จากห้องปฏิบัติการ มีลักษณะลำต้นและช่อดอกที่สมบูรณ์ แข็งแรง สะอาด ทำให้ลดปริมาณการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช ถือว่าเป็นการลดต้นทุนการผลิตอีกวิธีหนึ่ง

“กรมส่งเสริมการเกษตร โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 – 10 พร้อมเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีครบทั้ง 4 สายการผลิต คือ การผลิตเมล็ดพันธุ์ ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อให้เกษตรกร ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานอื่น ๆ ได้มีต้นพันธุ์พืชคุณภาพดี หลากหลายชนิด ในราคาย่อมเยา และหากสนใจต้นพืชพันธุ์ดี สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 – 10” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

สำหรับเบญจมาศ เป็นไม้ตัดดอกเมืองหนาวที่มีถิ่นกำเนิดในสาธารณรัฐประชาชนจีนและญี่ปุ่น สามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปี นิยมปลูกเพื่อประดับสวน ปลูกเป็นไม้กระถาง และปลูกเพื่อตัดดอก เบญจมาศจัดเป็นไม้ล้มลุกที่แตกกิ่งมาก เป็นพืชใบเดี่ยวเรียงสลับ ใบมีลักษณะค่อนข้างกลมถึงรูปไข่หรือรูปใบหอก ปลายแหลม ขอบหยัก ดอกมีลักษณะหลายชนิด ชนิดดอกเดี่ยว (Standard type) ชนิดดอกช่อ (Spray type) และชนิดกระถาง (Potted Chrysanthemum) มีกลีบเลี้ยงสีเขียว มีกลีบดอก 2 ชั้น ภายในดอกมีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย เบญจมาศมีหลากหลายสายพันธุ์ โดยแต่ละสายพันธุ์มีสีสันที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ พันธุ์ขาวสโนไวท์ พันธุ์มัมขาว พันธุ์ขาวป้อม พันธุ์เหลืองขมิ้น พันธุ์เบญจมาศเหลือง และพันธุ์ขาวญี่ปุ่น เป็นต้น

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated