เจียไต๋มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้เทศบาลนครอ้อมน้อย

กรุงเทพฯ 9 สิงหาคม 2566 –  บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย สนับสนุนเทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ในกิจกรรม 1 อปท. 1 สวนผักสมุนไพรใกล้ตัว ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยนายวิศิษฎ์ พงศ์พันธุ์ศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายโรงงาน ได้มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวจำนวน 550 ซอง ให้กับนายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย เพื่อนำไปสร้างแปลงสาธิตการปลูกผักสมุนไพรในเทศบาลนครอ้อมน้อย นอกจากนี้ กลุ่มพนักงานเจียไต๋อาสาจากสำนักงานอ้อมน้อยได้ร่วมแนะแนวและมอบความรู้วิธีการเพาะปลูกให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป้าหมายในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถเพาะปลูกผักสวนครัวที่สด สะอาด และปลอดภัย สามารถนำมารับประทานและนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามเจตนารมณ์ของเจียไต๋ ในการมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated