“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาด้านการเกษตร บริเวณคลองเปรมประชากร (ช่วงหน้าวัดเปรมประชากร) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้าวัดเปรมประชากร ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันนี้ (26 ก.ค. 66) ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาด้านการเกษตร บริเวณคลองเปรมประชากร (ช่วงหน้าวัดเปรมประชากร) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยา นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะจิตอาสากว่า 700 คน เข้าร่วมกิจกรรม

นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาด้านการเกษตร บริเวณคลองเปรมประชากร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เป็นการร่วมทำความดีประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566

“ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การมอบพันธุ์ปลาให้กับผู้นำชุมชนและผู้แทนเกษตรกร ตำบลเชียงรากน้อย การมอบสารชีวภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์ผัก กล้าแฝก เพื่อนำไปปลูกบริเวณตลิ่งริมคลองเปรมประชากร กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 100,000 ตัว ลงสู่คลองเปรมประชากร กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณหน้าวัดเปรมประชากรและการเก็บวัชพืชรอบคลองเปรมประชากร ตลอดจนนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน คณะจิตอาสา และประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมตามจุดต่างๆ” นายสุริยพล กล่าว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated